Jak u nás nakoupit

Obchodní podmínky

Informace o prodávajícím

Prodávajícím a současně provozovatelem stránek je Radka Kubátová – Krámek a Atelier Věžička

Cena zboží a podmínky dodání

Cena je uvedena vždy u výrobku v českých korunách. Částka v sobě zahrnuje dan s přidané hodnoty. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v eshopu v době odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Dodávka objednaného zboží bude dle dostupnosti realizována v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží je dodáváno jako balík prostřednictvím České pošty. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový dokla

Způsob platby

Dobírka – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky. Platba převodem na běžný účet – platba předem. Zákazník v objednávce uvede emailovou adresu, na kterou mu bude zasláno číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro platbu převodem.

Česká pošta – 110,­ kč

Dobírka ­ 30,­ kč

Bankovní ústav: Komerční banka

číslo účtu 43­3690560227

kód banky 0100

v.s. Číslo objednávky

Nákupní řád, reklamace, záruka

Záruka

Záruka je poskytována 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů. V tomto případě musí být zboží vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, visaček apod. Schopno další distribuce.

Pro účely práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí informovat formou jednoznačného prohlášení. Například emailem, dopisem nebo telefonicky. K vrácenému zboží přiložte lístek se svoji adresou, číslem faktury a vaším číslem účtu, kam budeme vracet peníze.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s převzetím zboží

V případě odstoupení od smlouvy nemáte právo na vrácení dopravného ani na náhradu nákladů spojených s přepravou zboží zpět k prodávajícímu.

Reklamace

Reklamace vady zboží se vždy uplatňuje na adrese provozovny Ateliér a krámek Věžička – Lázenská 162, 507 81 Lázně Bělohrad.

Reklamaci musí kupující uplatnit písemně bez zbytečných odkladů ihned po zjištění vady. Reklamace bude následně posouzena a vyřízena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.